Q. 16-en-janvier and . Guanhua, ) ouvre le feu en signant un article dans lequel il s'attaque à tous les symboles du mouvement libéral (ziyouzhuyi yundong ) Voir Zhonggong zhongyang jiefang zhanzheng shiqi tongyi zhanxian wenjian xuanbian (Sélection de documents du Comité central du parti communiste chinois sur le front uni pendant la guerre civile), Dang'an chubanshe, pp.183-184, 1913.

. Tongyi-zhanxian-zhu-wenti, Hong Kong : Ziyou shijie chubanshe, 263. 39 Zhu Kezhen, pp.17-195, 1948.

X. Zhucheng and X. Zhucheng-huiyilu, Pékin : Sanlian shudian, Mémoires de Xu Zhucheng), pp.187-404, 1998.

. Qu-'avec-nombre-d-'universitaires, Voir Zuo Yuhe, op. cit., p. 435 ; Liang Shuming, Liang Shuming quanji (OEuvres complètes de Liang Shuming, Jinan : Shandong chubanshe, 1993.