ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2017

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ

Résumé

Traduction (en grec moderne) de Philippe Sabot, Philosophie et littérature, approches et enjeux d'une question (Paris: PUF, 2002). Cette traduction est précédée d'une longue introduction (p. 11-97) du traducteur, Giannis Prelorentzos.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01612910 , version 1 (29-01-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01612910 , version 1

Citer

Philippe Sabot. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΛΟΥΟΤΕΧΝΙΑ: Προσεγγισεις και διακυβευματα ενος ζητηματος. Gutenberg, 285 p., 2017, 978-960-01-1889-6. ⟨hal-01612910⟩
91 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More