« Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35 - Université de Lille Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010 Année : 2002

« Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01761153 , version 1 (07-04-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01761153 , version 1

Citer

Elodie Lecuppre-Desjardin. « Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010, 2002. ⟨hal-01761153⟩
42 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More