Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

« Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35

Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal.univ-lille.fr/hal-01761153
Contributeur : Elodie Lecuppre-Desjardin <>
Soumis le : samedi 7 avril 2018 - 22:17:48
Dernière modification le : lundi 7 décembre 2020 - 10:04:04

Identifiants

  • HAL Id : hal-01761153, version 1

Collections

Citation

Elodie Lecuppre-Desjardin. « Grote schoonmaak in de stad. De sanering, beveiliging en ruimtelijke inrichting van de stad naar aanleiding van vorstelijke plechtigheden in de Bourgondische Nederlanden (14e-15e eeuw) », p. 19-35. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010, 2002. ⟨hal-01761153⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

123