Διηγώντας ιστορίες, ιστορώντας διηγήσεις. Λογοτεχνικές αναγνώσεις και διακειμενικές προσεγγίσεις - Université de Lille Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2021

Διηγώντας ιστορίες, ιστορώντας διηγήσεις. Λογοτεχνικές αναγνώσεις και διακειμενικές προσεγγίσεις

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04472733 , version 1 (22-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04472733 , version 1

Citer

Constantin Bobas. Διηγώντας ιστορίες, ιστορώντας διηγήσεις. Λογοτεχνικές αναγνώσεις και διακειμενικές προσεγγίσεις. Éditions Govostis, 296 p., 2021. ⟨hal-04472733⟩

Collections

CECILLE UNIV-LILLE
7 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More