Μεταφραστικές παραλλαγές νεοελληνικών θεατρικών έργων στα γαλλικά - Université de Lille Accéder directement au contenu
Proceedings/Recueil Des Communications Année : 2017

Μεταφραστικές παραλλαγές νεοελληνικών θεατρικών έργων στα γαλλικά

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04472754 , version 1 (22-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04472754 , version 1

Citer

Constantin Bobas. Μεταφραστικές παραλλαγές νεοελληνικών θεατρικών έργων στα γαλλικά. Σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας: Το θέατρο από το 1960 μέχρι σήμερα, EKPA, p. 187-197, 2017. ⟨hal-04472754⟩

Collections

CECILLE UNIV-LILLE
3 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More