Ἡ πολυδιάστατη προοπτικὴ τῆς συλλογικῆς μετάφρασης τοῦ Ἐρωτόκριτου στὰ γαλλικά. Μεταφραστικές μνῆμες καὶ πολιτισμικὲς προβολές - Université de Lille Accéder directement au contenu
Proceedings/Recueil Des Communications Année : 2023

Ἡ πολυδιάστατη προοπτικὴ τῆς συλλογικῆς μετάφρασης τοῦ Ἐρωτόκριτου στὰ γαλλικά. Μεταφραστικές μνῆμες καὶ πολιτισμικὲς προβολές

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04472778 , version 1 (22-02-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04472778 , version 1

Citer

Constantin Bobas. Ἡ πολυδιάστατη προοπτικὴ τῆς συλλογικῆς μετάφρασης τοῦ Ἐρωτόκριτου στὰ γαλλικά. Μεταφραστικές μνῆμες καὶ πολιτισμικὲς προβολές. Η φύση των πραμάτω: από τη γένεση στη διάχυση και την πρόσληψη του Ερωτοκρίτου, Fondation Vitzentzos Cornaros, p. 329-340, 2023. ⟨hal-04472778⟩

Collections

CECILLE UNIV-LILLE
3 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More