« Ο σχολικός Καρυωτάκης. Διδάσκοντας την ποίηση του Κ. Γ. Καρυωτάκη στην μέση εκπαίδευση σήμερα » - Université de Lille Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Πόρφυρας (Porfyras) Année : 2022

« Ο σχολικός Καρυωτάκης. Διδάσκοντας την ποίηση του Κ. Γ. Καρυωτάκη στην μέση εκπαίδευση σήμερα »

« Karyotakis des manuels scolaires. En enseignant la poésie de K. G. Karyotakis dans l'enseignement secondaire aujourd'hui »

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04527610 , version 1 (30-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04527610 , version 1

Citer

Athanasia Papageorgiou, Ioannis Parissis. « Ο σχολικός Καρυωτάκης. Διδάσκοντας την ποίηση του Κ. Γ. Καρυωτάκη στην μέση εκπαίδευση σήμερα ». Πόρφυρας (Porfyras), 2022, 41 (177-178), pp.479-489. ⟨hal-04527610⟩

Collections

UNIV-LILLE
19 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More