Η αστυνοµική πλοκή ως σύµβαση εξαπάτησης - Université de Lille Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2016

Η αστυνοµική πλοκή ως σύµβαση εξαπάτησης

Le complot policier comme contrat de tromperie

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-04527615 , version 1 (30-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04527615 , version 1

Citer

Athanasia Papageorgiou. Η αστυνοµική πλοκή ως σύµβαση εξαπάτησης. «Όταν η τέχνη ψεύδεται» (" Quand l'art ment "), Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης", Jan 2016, Kozani, Greece. ⟨hal-04527615⟩

Collections

UNIV-LILLE
9 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More