Vaatafwijkingen bij type 1-diabetespatiënten zonder complicaties - Université de Lille Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Vaisseaux, Coeur, Poumons Année : 2020

Vaatafwijkingen bij type 1-diabetespatiënten zonder complicaties

Résumé

Patiënten met type 1-diabetes kunnen snel vasculaire complicaties ontwikkelen. Endotheeldisfunctie is een van de belangrijkste risicofactoren voor latere micro- en macro- vasculaire complicaties. De literatuur over endotheeldisfunctie is zeer uitgebreid, maar soms tegenstrijdig. De endotheeldisfunctie zou zelfs duidelijk zijn in situaties in het dagelijkse leven, zoals bij inspanning. Dit overzichtsartikel leert dat die patiënten een endotheeldisfunctie kunnen vertonen ruim voor er complicaties optreden, dat het niet makkelijk is de functie van de bloedvaten te evalueren en dat het belangrijk is om zowel het endotheel als het gladde spierweefsel van de bloedvaten te onderzoeken. We bespreken ook verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op het optreden van endotheeldisfunctie.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03093936 , version 1 (09-12-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03093936 , version 1

Citer

Elodie Lespagnol. Vaatafwijkingen bij type 1-diabetespatiënten zonder complicaties. Vaisseaux, Coeur, Poumons, 2020, Vaisseaux, Coeur, Poumons, 25 (7), pp.26-30. ⟨hal-03093936⟩
14 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More